fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Termeni și condiții cursuri online

Acești Termeni și Condiții de utilizare guvernează accesul dumneavoastră la și utilizarea platformei de E-learning vivid-edu.ro și vă informează cu privire la termenii și condițiile în care societatea noastră vă furnizează oricare dintre serviciile enumerate pe website-ul nostru www.vivid-edu.ro.

Prin accesarea sau utilizarea platformei de E-learning sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile de utilizare. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

Platforma de E-learning vivid-edu.ro este deținută de către Vivid Vision S.R.L. și Vivid Education & Management S.R.L., cu sediul social în Cordun, Str. Vasile Alecsandri 150, Jud. Neamt, email cursuri@scim-vivid.ro.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate”, „Vivid” pentru a ne referi la Vivid Vision S.R.L. și la Vivid Education & Management S.R.L. , respectiv termenii „vivid-edu.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma vivid-edu.ro.

1. Ce este vivid-edu.ro

Vivid-edu.ro este o platformă de e-learning creată pentru facilitarea accesului online la cursuri și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate.

Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziție clienților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului. 

În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor de pe site, societatea își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes, care au fost înlocuite cu materiale actualizate, care nu vor mai atinge un anumit standard calitativ, care din orice alte asemenea motive vor fi considerate neoportune ori pentru care a expirat dreptul de difuzare negociat cu formatorii creatori de cursuri. Prin urmare, societatea nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor pe vivid-edu.ro.

2. Principii care guvernează colaborarea cu Vivid

Vivid crede cu tărie în şi susţine următoarele principii şi valori:

 • respectarea strictă a legislaţiei aplicabile şi onestitatea absolută către clienţi;
 • angajamentul rezultând din respectarea integrală a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate;
 • competiţia loială şi respingerea totală a competiţiei neloiale;
 • necunoașterea prevederilor prezenților Termeni și Condiții nu poate fi invocată, sub nicio formă, de niciuna dintre părți;
 • formularul de înscriere ține loc de contract și naște drepturi și obligații atât pentru Vivid, cât și pentru beneficiarii direcți sau indirecți ai serviciilor prestate de Vivid.
 • prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă respectarea tuturor prevederilor cuprinse în prezenții Termeni și Condiții.

3. Drepturile și obligațiile Vivid

3.1 Drepturi

 1. Vivid are dreptul să refuze furnizarea serviciilor oferite clienților pe motivul unui comportament neadecvat, care contravine bunelor moravuri în momentul interacțiunii cu reprezentanții Vivid, precum și în situația în care există sume restante neachitate față de Vivid.
 2. Vivid are dreptul să modifice oricând programul de formare profesională pentru o mai bună desfășurare a acestuia și pentru facilitarea accesului la serviciile oferite clienților.
 3. În cazul în care nu s-a întrunit numărul minim de participanți, Vivid își rezervă dreptul de a amâna cursul, pentru a nu fi afectată calitatea acestuia. În acest caz, clienții au opțiunea de a alege dacă doresc să participe la următorul curs sau să li se returneze banii plătiți.
 4. În cazul în care, din motive temeinice, o persoană resursă – formator nu poate participa la curs, Vivid poate oferi o soluție alternativă, prin înlocuirea formatorului cu un altul, fără să fie afectată calitatea serviciului oferit.

3.2 Obligații

 1. Vivid se obligă să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiiilor în vigoare, punând accent pe calitatea formării profesionale.
 2. Vivid se obligă să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfășurării activităților de formare profesională.
 3. Vivid se obligă să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condiițile legale necesare prestării serviciilor ofertate.
 4. În cazul în care apar modificări substanțiale ale serviciilor ofertate, Vivid se obligă să informeze de îndată clientul cu privire modificările respective.
 5. Vivid se obligă să înmâneze participanților, la finalizarea cursurilor, diplome, respectiv certificate care atestă participarea acestora la cursuri. Certificatele și diplomele sunt eliberate de către Vivid, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 6. Vivid se obligă să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu clientul.
 7. Vivid se obligă să anunțe de îndată clientul asupra oricăror modificări neprevăzute apărute pe perioada de desfășurare a serviciilor.

4. Drepturile și obligațiile clientului

4.1 Drepturi

 1. Clientul are dreptul să primească serviciile comandate și achitate în conformitate cu oferta Vivid.
 2. Clientul are dreptul să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare
 3. Clientul are dreptul să formuleze plângeri sau sesizări referitor la orice problemă aparută în legătură cu serviciile oferite de Vivid.

4.2 Obligații

 1. Clientul se obligă să aibă o conduită civilizată în relația cu formatorii și personalul salariat al Vivid și să înțeleagă că un comportament sau atitudine neadecvată poate conduce la refuzul furnizării serviciilor oferite.
 2. Clientul se obligă să achite contravaloarea cursurilor în termenul de plată convenit, care va fi afișat pe factura proformă sau fiscală emisă de Vivid și tranmisă prin e-mail.
 3. Clientul se obligă să aducă la cunoștința Vivid orice problemă legată de serviciile oferite/prestate.
 4. Clientul se obligă să nu înregistreze activităţile cuprinse în serviciul de formare profesională prin orice mijloace tehnice audio-video
 5. Clientul se obligă să cunoască faptul că formularul de înscriere care respectă toate condițiile de formă reprezintă o comandă fermă și tine loc de contract, cu toate drepturile și obligațiile generate de acesta.
 6. Clientul se obligă să cunoască faptul că înscrierea la cursuri se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere.
 7. Clientul se obligă să cunoască faptul că, în lipsa confirmării telefonice sau prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme, Vivid are dreptul de a refuza prestarea serviciilor comandate.
 8. Clientul se obligă să cunoască faptul că retragerea de la un curs/anularea unei comenzi se face exclusiv în scris, pe e-mail la adresa: cursuri@scim-vivid.ro, cel târziu până la data emiterii facturii de către Vivid.

5. Condiții pentru utilizarea platformei vivid-edu.ro

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul platformei, trebuie să vă înscrieți la unul dintre cursurile online prezente pe platforma vivid-edu.ro. Înscrierea se face prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înscriere. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real. În cazul refuzului de a furniza informațiile obligatorii solicitate, suntem îndreptățiți să refuzăm înscrierea.

După transmiterea formularului, veți fi contactat/ă telefonic și prin emaiș pentru confirmarea înscrierii. Factura o veți primi apoi pe mail, iar plata se poate realiza prin OP, transfer bancar sau mandat poştal în conturile noastre din Trezorerie/ING/BRD. După efectuarea plății, veți primi pe email toate informațiile necesare pentru autentificarea pe platformă, datele de autentificare şi un ghid de utilizare a platformei.

Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte promoții din partea organizatorului. Aceste promoții vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către organizator.

Daca dețineți un cod de reducere, vă rugăm să îl completați în câmpul special din formularul de înscriere, iar reducerea vi se va aplica la emiterea facturii.

6. Accesul pe platformă

Contul poate fi accesat pe baza datelor de autentificare primate pe email. Sunteți răspunzător  de păstrarea confidențialității asupra parolei de acces și a informațiilor privind înregistrarea, autentificarea și contul dumneavoastră. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane.

Veți fi răspunzător de utilizarea de către o terță persoană a înregistrării dumneavoastă pe platformă, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați Vivid  în legătură cu orice utilizare neautorizată a datelor dumneavoastră de autentificare pe platforma de E-learning.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. 

7. Dreptul de retragere

Retragerea de la cursurile organizate de Vivid se poate face cu o simplă notificare, prin email la adresa: cursuri@scim-vivid. Operatorii noștri vor prelua și procesa notificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil. Acest lucru se poate face până la data emiterii facturii de către societate. Din acest motiv, veți fi contactat/ă telefonic pentru confirmare chiar înainte de emiterea facturii.

Odată emisă factura pentru participarea la cursurile online, ne rezervăm dreptul de a solicita plata acesteia până la data scadentă. Precizăm că formularul de înscriere ține loc de contract între părți și are valoare juridică.

Dreptul de retragere se operează în termen de maximum 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării formularului de înscriere (conform art. 9 alin.2 lit. a) din OUG 34/2014) și poate fi folosit o singură dată și doar în situația în care nu ați dat acordul emiterii facturii.  Mai exact, nu permitem înregistările succesive, cu retrageri succesive.

În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email, la adresa: cursuri@scim-vivid. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete și denumirea cursului la care vreți să renunțați.

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 14 zile calendaristice de la data înregistrării și nu s-a emis factura aferentă cursului, în urma confirmării dvs.

Totodată, cererea de retragere va fi admisă doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe vivid-edu.ro. 

8. Răspundere și limitări

Prin accesul la platorma vivid-edu.ro vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și a materialelor la care veți avea acces, pentru care Vivid își rezervă drepturile de autor, conform legislației în vigoare.  

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin completarea formularului de înscriere. Prin accesarea platformei, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior completării formularului de înscriere, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă conformați cu ultima ediție din Termenii și Condițiile în vigoare în orice moment.

Vivid nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la modificarea sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

9. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, aspecte legate de platforma vivid-edu.ro ne va fi comunicată direct, prin email la adresa cursuri@scim-vivid.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data la care a apărut situația reclamată.

10. Proprietate intelectuală

Conținutul și toate celelalte materiale disponibile pe platforma de E-learning vivid-edu.ro, incluzând, fără limitare, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra elementelor de grafică, textelor, fotografiilor, clipurilor video și audio, mărcilor disponibile pe platformă și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului (în mod colectiv “Conținutul”) sunt proprietatea Vivid.

Nu sunt permise copierea, reproducerea, reutilizarea, retransmiterea, adaptarea, publicarea, elaborarea, postarea, încărcarea, distribuirea, modificarea, difuzarea sau generarea de lucrări derivate cu privire la oricare Conținut, în orice mod, inclusiv în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris prealabil al Vivid sau proprietarului respectivelor materiale.

Vivid își rezervă în mod expres toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului Conținut disponibil pe site. Nu vi se acordă niciun/nicio drept/licență în legătură cu oricare Conținut inclus pe site. Vivid poate urmări să exercite drepturile de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege, inclusiv pentru urmărirea penală. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

11. Despăgubiri

Prin folosirea Platformei vivid-edu.ro sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Vivid în cazul oricăror litigii, reclamații, obligații de despăgubire, costuri (inclusiv, dar nu numai onorarii avocațiale) sau orice alte sume de bani datorate direct sau indirect, rezultate din: (i) folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite pe platforma vivid-edu.ro; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a oricărei clauze din prezenții Termeni și Condiții; (iii) încălcarea de către dumneavoastră a legii sau a drepturilor proprietarului platformei; (iv) orice fel de pretenție formulată de un terț cu privire la daunele cauzate de conținutul transmis sau postat de dumneavoastră.

Acestă obligaţie va continua şi după ce încetează folosirea Platformei vivid-edu.ro şi/sau relaţia contractuală cu noi.

În cazul în care ne considerăm prejudiciaţi, vom exercita toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru:  https://vivid-edu.ro/protectia-datelor-personale.

13. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente din România.

14. Separabilitate

Dacă oricare parte din acești Termeni și Condiții este declarată a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către o instanță competentă, atunci respectiva parte va fi sparată și eliminată, în măsura unei asemenea ilegalități, nevalabilități sau neaplicabilități, iar părțile rămase ale acestor Termeni și Condiții vor rămâne în deplină vigoare și vor continua să fie obligatorii și aplicabile în măsura maximă permisă de lege.

15. Dispoziții finale

Vivid își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

Promoțiile oferite de către Vivid sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site. 

Prezenții Termeni și Condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

error: Content is protected !!