fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Termeni și condiții cursuri online

TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZAREA PLATFORMA E-LEARNING VIVID-EDU.RO

Utilizarea platformei de E-learning de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Platforma de E-learning vivid-edu.ro este deținută de către Vivid Vision SRL și Vivid Education & Management SRL, cu sediul social în Cordun, Str. Vasile Alecsandri 150, Jud. Neamt, email cursuri@scim-vivid.ro.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate”, „Vivid” pentru a ne referi la Vivid Vision SRL și la Vivid Education & Management SRL , respectiv termenii „vivid-edu.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma vivid-edu.ro.

1. Ce este vivid-edu.ro

Vivid-edu.ro este o platformă de e-learning creată pentru facilitarea accesului online al angajaților din unitățile de învățământ preuniversitar la cursuri și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate.

Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziție clienților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului. 

În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor de pe site, societatea își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes, care au fost înlocuite cu materiale actualizate, care nu vor mai atinge un anumit standard calitativ, care din orice alte asemenea motive vor fi considerate neoportune ori pentru care a expirat dreptul de difuzare negociat cu formatorii creatori de cursuri. Prin urmare, societatea nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor pe vivid-edu.ro.

2. Condiții pentru utilizarea platformei vivid-edu.ro

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul platformei, trebuie să vă înscrieți la unul dintre cursurile online prezente pe platforma vivid-edu.ro. Înscrierea se face prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înscriere. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real.

După transmiterea formularului, veți fi contactat/ă telefonic pentru confirmarea datelor. Factura o veți primi apoi pe mail, iar plata se poate realiza prin OP, transfer bancar sau mandat poştal în conturile noastre din Trezorerie/ING/BRD. După efectuarea plății, veți primi pe email toate informațiile necesare pentru autentificarea pe platformă, datele de autentificare şi un ghid de utilizare a platformei.

Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte promoții din partea organizatorului. Aceste promoții vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către organizator.

Daca dețineți un cod de reducere, vă rugăm să îl completați în câmpul special din formularul de înscriere, iar reducerea vi se va aplica la emiterea facturii.

3. Accesul pe platformă

Contul poate fi accesat pe baza datelor de autentificare primate pe email. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane. 

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. 

4. Dreptul de retragere

Retragerea de la cursurile organizate de Vivid se poate face cu o simplă notificare, prin email la adresa cursuri@scim-vivid. Operatorii noștri vor prelua și procesa notificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil. Acest lucru se poate face până la data emiterii facturii de către societate. Din acest motiv, veți fi contactat/ă telefonic pentru confirmare chiar înainte de emiterea facturii.

Odată emisă factura pentru participarea la cursurile online, ne rezervăm dreptul de a solicita plata acesteia până la data scadentă. Precizăm că formularul de înscriere ține loc de contract între părți și are valoare juridică.

Dreptul de retragere se operează în termen de maxim 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării formularului de înscriere (conform art. 9 alin.2 lit. a) din OUG 34/2014) și poate fi folosit o singură dată și doar în situația în care nu ați dat acordul emiterii facturii.  Mai exact, nu permitem înregistările succesive, cu retrageri succesive.

În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email cursuri@scim-vivid. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete și denumirea cursului la care vreți să renunțați.

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 14 zile calendaristice de la data înregistrării și nu s-a emis factura aferentă cursului, în urma confirmării dvs.

Totodată, cererea de retragere va fi admisă doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe vivid-edu.ro. 

5. Răspundere și limitări

Prin accesul la platorma vivid-edu.ro  vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și a materialelor la care veți avea acces, pentru care societatea își rezervă drepturile de autor, conform legislației în vigoare.  

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin completarea formularului de înscriere. Prin accesarea platformei, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior completării formularului de înscriere, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul. 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

6. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, aspecte legate de platforma vivid-edu.ro ne va fi comunicată direct, prin email la adresa cursuri@scim-vivid.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

7. Proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, video-urile sau alte materiale din cursurile oferite în cadrul platformei de E-learning vivid-edu.ro sunt proprietatea furnizorilor de training care le-au postat şi/sau predat.

Participanţii la cursurile oferite prin platformă nu au permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze, să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licenţă de folosire, să creeze lucrări derivate din sau să transfere, să vândă sau să folosească conţinutul cursurilor şi materialelor aferente, parţial sau în totalitate, în orice mod, fără acordul în scris al furnizorilor.

Proprietarul platformei îşi va exercita în mod activ drepturile sale de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe vivid-edu.ro și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către proprietarul platformei. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la vivid-edu.ro

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor achiziționate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

8. Responsabilitatea participanților

Prin folosirea Platformei vivid-edu.ro sunteți de acord să ne despăgubiți  în situația în care încălcați drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, veți suporta toate costurile referitoare la pagube, pierderi, solicitări, cheltuieli (incluzând cheltuieli de judecată) ce au apărut sau pot apărea în legătură cu:

 a) conţinutul transmis sau postat de dumneavoastră;

b) folosirea serviciilor oferite pe Platforma vivid-edu.ro;

c) încălcarea Termenilor şi Condiţiilor Platformei vivid-edu.ro;

d) încălcarea legii sau a drepturilor proprietarului platformei.

Acestă obligaţie va continua şi după ce încetează folosirea Platformei vivid-edu.ro şi/sau relaţia contractuală cu noi.

În cazul în care ne considerăm prejudiciaţi, vom exercita mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru:  https://vivid-edu.ro/protectia-datelor-personale.

10. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

11. Dispoziții finale

Vivid Vision SRL își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

Promoțiile oferite de către Vivid Vision SRL sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site. 

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

error: Content is protected !!