fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Cum formulăm obiective SMART

„Obiectiv SMART” este un acronim folosit în management și planificare pentru a descrie un set de criterii care ajută la formularea clară și eficientă a obiectivelor. Conceptul de obiectiv SMART a fost introdus pentru prima dată de George T. Doran, în noiembrie 1981, în articolul său intitulat “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”, publicat în revista Management Review. În acest articol, Doran a discutat despre necesitatea stabilirii unor obiective clare și bine definite în managementul organizațional și a prezentat grila SMART ca un cadru util pentru a face acest lucru.

Obiectivele SMART sunt importante pentru o unitate școlară, atât în documentele de prognoză managerială (PDI/PAS, Plan Managerial), cât și în contextul scrierii unui proiect Erasmus+ sau orice altă cerere de finanțare. În cele ce urmează, vom lua aceste caracteristici pe rând și le vom prezenta pe fiecare detaliat, în context educațional.

 1. Ce înseamnă obiectiv specific?

Obiectivul este SPECIFIC atunci când este clar, simplu, semnificativ și țintește o arie specifică pentru dezvoltare. Acesta răspunde la întrebări precum cine, ce, unde, când și de ce. Obiectivele specifice sunt esențiale pentru a asigura o direcție clară și pentru a evita ambiguitățile.

Exemplu pozitiv de obiectiv specific:

Pozitiv: „Reducerea incidentelor de violență și bullying cu 20% în următorul an școlar, prin implementarea unui program de prevenire și intervenție.”

 • De ce este specific: Obiectivul specifică exact ce se dorește: reducerea numărului de cazuri de violență și bullying.

Exemplu negativ de obiectiv specific:

Negativ: „Să dezvoltăm o școală sigură.”

 • De ce nu este specific: Obiectivul este vag și nu specifică exact ce înseamnă o școală sigură.


2. Ce înseamnă obiectiv măsurabil?

Un obiectiv este MĂSURABIL atunci când este cuantificabil, are un indicator de progres și este motivant. Acesta specifică modul în care se va măsura succesul sau îndeplinirea obiectivului, utilizând valori numerice, indicatori sau alte metode de măsurare.

Exemplu pozitiv de obiectiv măsurabil:

Pozitiv: „Reducerea ratei abandonului școlar cu 15% în anul școlar 2025-2026 față de anul școlar anterior, prin implementarea unui program de suport educațional și consiliere pentru elevi.”

 • De ce este măsurabil: Reducerea cu 15% este un indicator concret și cuantificabil, care poate fi monitorizat prin înregistrările școlare, comparând ratele de abandon din cei doi ani școlari.

Exemplu negativ de obiectiv măsurabil:

Negativ: „Creșterea ratei de retenție a elevilor în anul școlar 2024-2025.”

 • De ce nu este măsurabil: „Creșterea ratei de retenție” nu oferă un indicator concret pentru a măsura progresul (nu se menționează cu cât se dorește să crească, printr-un procent sau exact un minim de elevi).


3. Ce înseamnă obiectiv accesibil/realizabil?

Un obiectiv REALIZABIL este unul care poate fi atins cu resursele disponibile, având în vedere constrângerile de timp, capacitatea elevilor și contextul specific al unității școlare. Obiectivul trebuie să fie ambițios, dar totodată realist, astfel încât să fie posibil de îndeplinit.

Exemplu pozitiv de obiectiv realizabil:

Pozitiv: „Creșterea participării elevilor la programele extracurriculare și la evenimentele școlare care promovează diversitatea și incluziunea cu 20% până la sfârșitul anului școlar 2024-2025 prin organizarea de activități cultural-educative și campanii de conștientizare.”

 • De ce este realizabil: Obiectivul este realizabil deoarece se concentrează pe creșterea participării elevilor la programe și evenimente deja existente în școală, fără a necesita resurse suplimentare majore.

Exemplu negativ de obiectiv realizabil:

Negativ: „Eliminarea absenteismului școlar până la finalul primului modul din anul școlar 2024-2025.”

 • De ce nu este realizabil: Obiectivul este nerealist și dificil de realizat într-un interval de timp atât de scurt.

4. Ce înseamnă obiectiv relevant?

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt orientate către rezultate (realiste) și elimină confuzia unui obiectiv vag.

Exemplu pozitiv de obiectiv relevant:

Pozitiv: „Îmbunătățirea nivelului de competențe digitale ale elevilor și profesorilor prin implementarea unui program educațional integrat și adaptat la nevoile specifice ale școlii până la sfârșitul anului 2025.”

 • De ce este relevant: Îmbunătățirea competențelor digitale este un obiectiv relevant pentru că reflectă necesitatea de a pregăti elevii și profesorii pentru o lume tot mai digitalizată.

Exemplu negativ de obiectiv relevant:

Negativ: „Organizarea unui carnaval de costume eco pentru elevi și profesori până la sfârșitul anului 2025 pentru a îmbunătăți competențele digitale.”

 • De ce nu este relevant: Chiar dacă ar putea fi un eveniment benefic comunității școlare, organizarea unui carnaval de costume nu este relevantă pentru îmbunătățirea competențelor digitale.

5. Ce înseamnă obiectiv încadrat în timp?

Îndeplinirea obiectivului se face într-o perioadă determinată de timp, aceasta fiind o condiție esențială a instrumentului SMART. Un obiectiv încadrat în timp în contextul învățământului se referă la stabilirea unei perioade de timp în care se urmărește atingerea unui anumit obiectiv sau rezultat. Aceasta implică stabilirea unui termen limită clar și specific pentru realizarea obiectivului respectiv.

Exemplu pozitiv: „Creșterea numărului de acțiuni de voluntariat și implicare în comunitatea locală de către elevi cu 20% până la sfârșitul anului școlar 2025 prin organizarea lunii voluntariatului și a campaniilor de conștientizare socială în școală.”

 • De ce este încadrat în timp: Obiectivul are un termen clar specificat: sfârșitul anului 2025.

Exemplu negativ: „Încurajarea implicării elevilor în acțiuni de voluntariat și comunitare.”

 • De ce nu este încadrat în timp: Lipsa unui termen limită specific face dificilă monitorizarea și evaluarea progresului.

Exemplu complet de obiectiv SMART în context educațional:

🟡 Specific (Specific)
– Obiectivul este clar și specific: creșterea ratei de absolvire a liceului.
– Se indică exact ce trebuie realizat și pentru cine: implementarea unui program de susținere academică și orientare profesională pentru elevii din clasele terminale.

🟡 Measurable (Măsurabil)
– Obiectivul este măsurabil deoarece se referă la o creștere cu 10% a ratei de absolvire a liceului.
– Acest lucru înseamnă că putem folosi datele despre absolvire pentru a evalua progresul și pentru a determina dacă obiectivul a fost atins.

🟡 Achievable (Realizabil)
– Obiectivul este realizabil deoarece este conceput să fie realizat într-un interval de timp specific, anul școlar 2025-2026.
– Implementarea unui program de susținere academică și orientare profesională este o intervenție realistă și fezabilă pentru a ajuta elevii să-și completeze studiile liceale.

🟡 Relevant (Relevant)
– Obiectivul este relevant pentru contextul educațional deoarece vizează o problemă semnificativă și actuală: rata scăzută de absolvire a liceului.
– Creșterea ratei de absolvire a liceului are un impact pozitiv atât asupra elevilor individuali, cât și asupra societății în ansamblu.

🟡 Time-bound (Încadrat în timp)
– Obiectivul este încadrat în timp deoarece are un termen limită clar specificat: sfârșitul anului școlar 2025-2026.
– Acest lucru oferă un cadru temporal clar pentru implementarea și evaluarea programului de susținere academică și orientare profesională.

În concluzie, obiectivele SMART sunt un element crucial în elaborarea unul document de planificare sau a unei propuneri de proiect Erasmus+ pentru o unitate școlară și pot spori semnificativ șansele de a câștiga finanțarea. Ele oferă o structură clară și coezivă pentru planificarea și implementarea proiectului și demonstrează că unitatea este angajată într-un proces de dezvoltare și îmbunătățire continuă.

Bibliografie:

(Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives. Management Review, 70, 35-36.).

Link: https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf?msclkid=35b2234dd10f11ec8f8b5d44b8a1f4e4


Autor: Iana Chirilov – Vivid Education

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!