fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Prima de carieră învățământ – legislație și informații oficiale

Puteți descărca de mai jos legislația actualizată cu privire la prima de carieră:

  1. Ordin 3956/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
  2. Ordinul 5.740/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.956/2023.

2. OUG nr. 87/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, ce a actualizat prevederile OUG nr. 58/2023


Prima de carieră profesională vizează sprijinul personalului administrativ și se acordă sub formă de cursuri de pregătire profesională, precum și de alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale, inclusiv kituri de pregătire profesională, dacă este cazul, pentru a susține activitatea didactică atât din sistemul de învățământ universitar de stat, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar de stat. Limita plafonului anual este de 500 lei/an școlar. Ministerul Educației a stabilit tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul administrativ în OME nr. 6322/2023, pe care îl puteți descărca de aici:

Tipologia şi necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul administrativ (nedidactic), pentru anul şcolar 2023-2024

Tip curs de pregătire profesională
1.Dezvoltarea competenţelor în domeniul de specialitate prevăzut de fişa postului
2.Dezvoltarea competenţelor în domeniul incluziunii
3.Dezvoltarea competenţelor de recunoaştere şi prevenire a segregării şi a oricăror forme de discriminare
4.Dezvoltarea competenţelor în domeniul gestionării situaţiilor de conflict şi de prevenire a oricăror forme de violenţă (inclusiv bullying şi cyber-bullying)
5.Dezvoltarea abilităţilor digitale de bază (basic digital skills)
6.Dezvoltarea competenţelor în domeniul protecţiei şi securităţii muncii
7.Dezvoltarea competenţelor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi al rezilienţei la dezastre
8.Dezvoltarea competenţelor în domeniile igienă şi acordarea primului ajutor

Prima de carieră didactică vizează scop susținerea personalului didactice în eforturile pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/universitare în procesul educațional.

Beneficiază de prima de carieră didactică cadrele didactice, didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul şcolar 2022 – 2023.

Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net, care pot fi utilizați pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT (MFE a specificat că aici se încadrează laptopuri, tablete, telefoane, ceasuri inteligente şi orice alt dispozitiv care poate fi folosit în procesul educațional);

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice (MFE a specificat că aici se încadrează orice servicii/produse care derivă din desfășurarea activităților didactice pentru acoperirea nevoilor specifice ale profesorilor).

Distribuţia măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic se realizează de către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A. la adresa de domiciliu/reședință sau la adresa unității de învățământ, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiarul final.

Alimentarea cu suma de 1.500 lei a suportului electronic se va efectua după confirmarea primirii suportului electronic de către beneficiarul final. Suma va fi valabilă o perioadă de 1 an de la data emiterii suportului electronic.

Unităţile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista unităţilor afiliate care acceptă măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.

Suportul electronic nu permite efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru plata de cursuri de specialitate, achiziționarea de echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate, precum și pentru achiziția de cărți de specialitate sau pentru plata cheltuielilor aferente unor nevoi personale, în limita unui procent de 30% din valoarea nominală a acestora. PIN-urile vor fi furnizate în același timp cu suporturile electronice.

Suportul electronic al măsurii de susţinere a activităţii didactice poate fi utilizat numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/ protocoale/ convenţii/ acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.

Sumele aferente măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.


Vă invităm la cursurile de formare din grila Vivid Education, ce pot fi achiziționate și cu prima de carieră:

➡️ Webinarii practice, de 2 sau 3 ore
➡️ Cursuri şi conferințe internaționale, de 2 sau 3 ore, live
➡️ Cursuri online asincron, de 60 de ore

La cursurile Vivid Education vă oferim:

✅ Formatori bine pregătiți, cu experiență practică

✅ Modele de documente în format editabil

✅ Noutăți legislative

✅ Limbaj accesibil, fără limbaj “de lemn”

✅ Sprijin şi după finalizarea cursurilor

✅ Certificate de participare recunoscute la nivel național, cu ore ce pot fi transformate în credite (cursurile se încadrează la categoria programelor de abilitare funcțională).

✏   Înscrierea se face prin completarea formularului online asociat fiecărui curs, accesând link-urile de mai sus.

Vă stăm la dispoziție şi la nr. de telefon 0746170521 sau email cursuri@scim-vivid.ro.


modern colorful set of quote mark templates

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!