fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Noua lege a învățământului preuniversitar

Legea nr. 198 din 2023, noua lege a învățământului preuniversitar a fost publicată în Monitorul Oficial miercuri, 5 iulie. La capitolul „Dispoziții tranzitorii” este menționat că acestea intră în vigoare la 60 de zile după publicare. Ministrul Educației a declarat că „primul pas este să elaborăm un calendar de implementare, iar acest lucru se va formaliza printr-un ordin de ministru, în așa fel încât să fie cunoscute toate elementele de legislație secundară care rămân în vigoare o perioadă și elementele care se schimbă.”

Conținutul integral al legii îl puteți accesa aici:


La data intrării în vigoare a legii, se abrogă:
a) titlul I şi titlul II, titlul IV capitolul 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 361 alin. (3) lit. b)-d);


b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;


c) Legea nr. 21/1972 pentru aprobarea Decretului nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne – Marea Adunare Naţională – MAN;


d) Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României,

e) Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare;


f) Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;


g) art. 19, 21 şi 22 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, cu modificările ulterioare;


h) orice alte dispoziţii contrare.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea ARACIIP se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022.


(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Învăţământ Tehnologic şi Tehnologic Dual, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.


(4) Până la emiterea hotărârii Guvernului potrivit dispoziţiilor art. 233 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1205 din 10 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să producă efecte juridice şi după intrarea în vigoare a prezentei legi.


(5) Până la emiterea ordinului de ministru potrivit dispoziţiilor art. 233 alin. (2), Ordinul ministrului educaţiei şi al Ministrului sănătăţii nr. 4.869/2.698/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară continuă să producă efecte
juridice şi după intrarea în vigoare a prezentei legi.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!