fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Norme de igienă specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri


În data de 28 august 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial normele de igienă valabile pentru creşe, grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, universităţi, palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, ateliere de creaţie, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul “after school”, “before school”, “baby­sitting”, “baby-parking”, centre de vacanţă şi alte unităţi publice sau private autorizate pentru organizarea şi desfăşurare de activităţi similare (de tipul centrelor educaţionale).


UNITĂȚILE PENTRU COPII ANTEPREȘCOLARI

În unităţile pentru copii antepreşcolari (creşe) se asigură obligatoriu:

1. în dormitoare cubajul minim de aer de 6 mc pentru un copil, iar în spaţiul de joacă din sălile de grupă cubajul minim de aer de 5 mc pentru un copil;

2. microclimatul din sălile de grupă şi din dormitoare având o temperatură de 22-24°C, o umiditate relativă de 40­60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,1-0,3 m/s;

3. iluminatul artificial în camerele de primire de 300 lucşi, iar în sălile de grupă de 200 lucşi;

4. amplasarea prizelor şi întrerupătoarelor electrice mai sus decât posibilitatea de atingere a copiilor şi dotate cu sisteme de protecţie;

5. următoarele obiecte sanitare: o cădiţă cu scurgere la reţeaua de canalizare pentru maximum 10 copii, o chiuvetă pentru maximum 5 copii, un scaun WC pentru maximum 10 copii şi un duş flexibil (mobil) pentru maximum 10 copii, conform prevederilor cuprinse în anexa de la finalul articolului;

6. oliţe individuale pentru copiii sub 2 ani, care se utilizează numai după ce sunt spălate şi dezinfectate, pentru evitarea riscului apariţiei unor boli transmisibile, precum şi cădiţele pentru îmbăiere şi măsuţele pentru înfăşat;

7. spaţiu pentru schimbat scutecele dotat cu masă pentru înfăşat/schimbat şi chiuvetă racordată la apa caldă şi rece;

8. pentru personal o cabină WC şi o chiuvetă pentru 40 de persoane, precum şi un duş flexibil pentru 10 persoane, în conformitate cu reglementările în vigoare;

9. amplasarea paturilor în dormitoare la o distanţă de minimum 1 m faţă de pereţii exteriori, iar intervalele între rânduri de 0,75-1 m;

10. cazarmamentul adecvat vârstei copiilor, respectiv saltea, pled, muşama de protecţie, 2-3 schimburi de pat şi de lenjerie pentru fiecare copil;

11. amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani şi a grupelor de grădiniţă cu grupe de vârstă mici la parterul clădirii;

12. dotarea corespunzătoare a sălii de joc (ţarcuri, jucării, tobogane etc.) şi a curţii colectivităţii (nisipare, umbrele, cumpene etc.), precum şi organizarea activităţii în funcţie de vârsta copiilor. Nisipul din nisipare va fi înlocuit înainte de fiecare an şcolar.


Oficiile alimentare ale unităţilor pentru antepreşcolari se dotează obligatoriu cu:

◊◊◊◊ dulap pentru depozitarea veselei, separat pe grupe de copii;

◊◊◊◊ masă acoperită cu material inoxidabil;

◊◊◊◊ chiuvetă bicompartimentată pentru spălat, dezinfectat şi uscat vesela;

◊◊◊◊ racordare la sistem de apă caldă şi rece.


Pentru situaţia înscrierii copiilor sub 2 ani ce nu pot fi alimentaţi cu linguriţa trebuie să existe un spaţiu separat care, pe lângă dotările menţionate la alin. (1), trebuie să fie echipat obligatoriu cu:

◊◊◊◊ unul sau mai multe sterilizatoare pentru biberoane;

◊◊◊◊ biberoane care să permită dezinfecţie termică la +93°C timp de 10 minute.


Cadrul medical din unitatea pentru copii antepreşcolari controlează zilnic starea de igienă şi funcţionalitatea oficiilor.


UNITĂȚILE PENTRU PREȘCOLARI

În unităţile de învăţământ pentru preşcolari (grădiniţe) şi alte unităţi destinate copiilor preşcolari (centre de zi, centre educaţionale) se asigură:

◊◊◊◊ un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil în camerele de grupă cu triplă funcţionalitate (dormitor, sală de activităţi, sală de mese), precum şi în dormitoarele cu paturi fixe, din colectivităţile cu program săptămânal, şi de 5 mc pentru un copil, în cazul utilizării lor numai pentru procesul instructiv-educativ; în dormitoarele cu paturi fixe din grădiniţele cu program prelungit se admite un cubaj de cel puţin 6 mc pentru un copil;

◊◊◊◊ croclimatul din sălile de grupă şi dormitoare se asigură cu o temperatură de 20-22°C, o umiditate relativă de 30­60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,1-0,3 m/s;

◊◊◊◊ minimum 24 W/mp în sălile de grupă, respectiv 150 lx pentru iluminatul incandescent sau 300 lx pentru iluminatul fluorescent;

◊◊◊◊ scaunele şi măsuţele pentru preşcolari trebuie să respecte dimensiunile, în funcţie de vârsta şi talia copiilor, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 3 şi 4 la prezentele norme;

◊◊◊◊ în unităţile pentru preşcolari se asigură obiecte sanitare, conform prevederilor cuprinse în anexa de la finalul articolului;

◊◊◊◊ amplasarea chiuvetelor se face la o înălţime de 50 cm faţă de podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani, 55 cm pentru copiii în vârstă de 4-5 ani şi 60 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani;

◊◊◊◊  în grădiniţele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe se pot folosi în sălile de grupă paturi pliante pentru somnul de după-amiază al copiilor, cu condiţia ca acestea să fie dimensionate la talia preşcolarilor, să asigure o poziţie fiziologică confortabilă în timpul somnului şi să fie dotate cu cazarmamentul corespunzător dimensiunilor paturilor.


UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR ȘI CENTRELE DE VACANȚĂ

În unităţile de învăţământ şcolar şi universitar şi centrele de vacanţă:

◊◊◊◊ în sălile de clasă şi cursuri, respectiv în sălile pentru activităţi de educaţie nonformală se asigură un cubaj de aer de 5-8 mc pentru o persoană;

◊◊◊◊ în dormitoare (internate şcolare, cămine studenţeşti) cubajul de aer este pentru o persoană după cum urmează:

•• pentru şcolarii între 7-10 ani: 10-12 mc;

•• pentru şcolarii între 11-15 ani: 13-15 mc;

•• pentru şcolarii peste 15 ani: 16-20 mc;

◊◊◊◊ în dormitoarele din centrele de vacanţă se asigură un cubaj de aer de minimum 13 mc pentru o persoană;

◊◊◊◊ microclimatul în sălile de clasă şi de cursuri, respectiv în sălile pentru activităţi de educaţie nonformală asigură o temperatură de minimum 20°C, o umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s. În dormitoare se asigură o temperatură de minimum 22°C, o umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s;

◊◊◊◊ în sălile de educaţie fizică temperatura este de minimum 18°C şi cubajul de aer de 30 mc/persoană;

◊◊◊◊ în sălile de clasă, de cursuri, de lectură, de meditaţii, pentru activităţi de educaţie nonformală, în bibliotecă şi în laboratoare iluminatul artificial fluorescent asigură minimum 300 lucşi, pentru iluminatul incandescent 150 lucşi sau minimum 24 W/mp;

◊◊◊◊ sălile de desen se asigură 400-500 lucşi (lx) pentru iluminatul incandescent sau minimum 40 W/mp;

◊◊◊◊ în sălile de gimnastică şi de festivităţi se asigură un iluminat artificial de 200 lucşi;

◊◊◊◊ obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti, precum şi obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti – internate şi cămine se asigură conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 5 şi 6 la prezentele norme;

◊◊◊◊ în aceste unităţi este obligatorie separarea pe sexe a grupurilor sanitare;

 ◊◊◊◊ sălile de educaţie fizică/sălile de gimnastică sunt prevăzute cu vestiare şi grupuri sanitare, separate pe sexe, dotate permanent cu hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor.


LABORATOARELE ȘCOLARE

În laboratoarele şcolare se asigură următoarele condiţii:

◊◊◊◊ obţinerea autorizaţiei de protecţie a muncii speciale de către laboratoarele de chimie care posedă substanţe toxice, conform legislaţiei în vigoare;

◊◊◊◊ iluminat artificial de minimum 300 lucşi şi iluminat natural cu raport luminos între suprafaţa ferestrelor şi cea a podelei de 1/3-1/4;

◊◊◊◊ temperatură de 20°C, umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s;

◊◊◊◊ cubaj de aer de minimum 6 mc pentru un elev;

◊◊◊◊ amenajarea în laboratoarele de chimie a unor nişe cu hote prevăzute cu un sistem eficient de absorbţie a gazelor degajate;

◊◊◊◊ manipularea substanţelor toxice se face în nişe numai de către profesori şi laboranţi instruiţi;

◊◊◊◊ respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor conform legislaţiei în vigoare;

◊◊◊◊ închiderea uşilor de intrare a laboratoarelor de chimie se face spre interiorul acestora;

◊◊◊◊ substanţele chimice se păstrează în dulapuri închise sub cheie, iar cele toxice se păstrează în recipiente inscripţionate cu simbolul specific reglementat de pericol şi cu denumirea substanţelor respective;

◊◊◊◊ dotarea laboratoarelor de chimie cu instalaţii de apă şi gaze; sistem de detecţie a gazelor;

◊◊◊◊ acoperirea meselor de lucru în laboratoarele de chimie cu materiale acido- şi alcalino-rezistente şi uşor lavabile;

◊◊◊◊ interzicerea depozitării în nişele din laboratoarele de chimie a substanţelor chimice sau a altor materiale;

◊◊◊◊ dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim ajutor conţinând materiale sanitare şi medicamente specifice substanţelor toxice existente în laborator;

◊◊◊◊ în laboratoarele de chimie, la orele în care se efectuează experienţe, elevii poartă obligatoriu echipament de protecţie.


ATELIERELE ȘCOLARE

În atelierele şcolare se asigură următoarele condiţii:

◊◊◊◊ cubaj de aer de minimum 10 mc pentru un elev, în funcţie de specificul activităţii;

◊◊◊◊ temperatură interioară de 18°C în sezonul rece în atelierele în care activitatea necesită efort fizic mediu sau mare, ca de exemplu tâmplărie, lăcătuşerie, prelucrări prin aşchiere etc., iar în celelalte, de 20°C;

◊◊◊◊ iluminat natural cu raport luminos între suprafaţa ferestrelor şi cea a podelei de 1/3-1/4;

◊◊◊◊ iluminat artificial general de minimum 300 lucşi, combinat în funcţie de specificul activităţii cu iluminatul local;

◊◊◊◊ amplasarea de grătare din lemn sau material antiderapant în atelierele cu paviment de mozaic sau de beton;^

◊◊◊◊ situarea înălţimii bancului de lucru în atelierele de lăcătuşerie la nivelul cotului îndoit lipit de torace ± 5 cm. În acest scop se montează minimum 3 înălţimi ale menghinei, iar pentru elevii cu statură foarte mică se aşază grătare de lemn sub picioare;

◊◊◊◊ montarea de sisteme de ventilaţie artificială, eficiente în atelierele în care, în urma activităţii, apar pulberi, gaze sau vapori;

◊◊◊◊ adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor;

◊◊◊◊ diferenţierea sarcinilor de lucru după sex, indicatori antropometrici (somatometrici), vârstă, eventuale tulburări ale stării de sănătate a elevilor;

◊◊◊◊ asigurarea de vestiare pentru depozitarea hainelor de stradă şi a ghiozdanelor elevilor;

◊◊◊◊ interzicerea păstrării în ateliere a hainelor de stradă şi a ghiozdanelor elevilor;

◊◊◊◊ purtarea obligatorie, în timpul activităţii, a echipamentului de protecţie (halate, iar în atelierele de prelucrări prin aşchiere, ochelari de protecţie, bascuri pentru băieţi şi basmale pentru fete);

◊◊◊◊ existenţa în atelierele şcolare a truselor de prim ajutor, dotate corespunzător;

◊◊◊◊ dotarea atelierelor cu chiuvete cu apă caldă şi rece pentru spălarea mâinilor, săpun lichid şi prosop de hârtie;

◊◊◊◊ interzicerea depozitării în atelierele şcolare a altor materiale şi unelte de lucru decât cele care se folosesc curent în activitatea de instruire practică în ziua respectivă;

◊◊◊◊ respectarea întocmai a contraindicaţiilor medicale temporare sau definitive, condiţionate de tulburări ale stării de sănătate a elevilor.


În cadrul activităţilor specifice, la instruirea practică a elevilor/studenţilor, atât conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, cât şi ale celor în care se desfăşoară instruirea practică răspund de aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentării sau îmbolnăvirii elevilor/studenţilor.


Conducerea unităţilor pentru educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor organizează activitatea şcolară sau extraşcolară a elevilor, astfel încât între tura de dimineaţă şi cea de după-amiază să existe o pauză de cel puţin o oră pentru efectuarea curăţeniei grupurilor sanitare şi a spaţiilor de învăţământ.


CENTRELE DE VACANȚĂ

În organizarea centrelor de vacanţă se respectă indicaţiile medicale cu privire la regimul climatic favorabil fiecărui copil sau tânăr.

În centrele de vacanţă, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii, sunt necesare:

◊◊◊◊ aviz epidemiologic eliberat cu 24 de ore înaintea plecării în tabără (sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale) de către medicul de familie sau medicul de colectivitate;

◊◊◊◊ antecedentele vaccinale ale copilului;

◊◊◊◊ examenele medicale periodice ale personalului centrului de vacanţă şi ale cadrelor didactice însoţitoare.

În centrele de vacanţă sunt obligatorii:

◊◊◊◊ efectuarea curăţeniei generale, dezinfecţiei mobilierului şi a pavimentelor înainte de începerea activităţii şi în intervalele dintre serii, precum şi pregătirea materială corespunzătoare;

◊◊◊◊ repararea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a clădirii, mobilierului, instalaţiilor sanitare şi electrice, de apă şi de canalizare, a echipamentelor şi aparatelor blocului alimentar;

◊◊◊◊ dotarea cu inventar moale în cantităţi suficiente (minimum două schimburi) şi de calitate corespunzătoare, cu tacâmuri şi veselă cel puţin egale cu numărul consumatorilor;

◊◊◊◊ asigurarea obligatorie a apei curente reci şi calde la blocul alimentar şi grupurile sanitare;

◊◊◊◊ efectuarea vidanjării ritmice a foselor septice;

◊◊◊◊ asigurarea mijloacelor adecvate de transport auto pentru aprovizionarea centrului de vacanţă;

◊◊◊◊ amenajarea şi dotarea corespunzătoare a cabinetului medical, a izolatorului;

◊◊◊◊ asigurarea asistenţei medicale 24 din 24 de ore de cel puţin un cadru mediu sanitar.


Pauza necesară efectuării operaţiunilor de igienizare în centrele de vacanţă între o serie şi alta este de minimum o zi.


Sursa: Normele de igienă aprobate prin Ordinul 1456/2020.


VEZI ȘI:

Norme de igienă – unități de învățământ

Norme de igienă a procesului instructiv-educativ

2 thoughts on “Norme de igienă specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!