fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Norme de igienă a procesului instructiv-educativ

În data de 28 august 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial normele de igienă valabile pentru creşe, grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, universităţi, palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, ateliere de creaţie, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul “after school”, “before school”, “baby­sitting”, “baby-parking”, centre de vacanţă şi alte unităţi publice sau private autorizate pentru organizarea şi desfăşurare de activităţi similare (de tipul centrelor educaţionale).


UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR

În unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria activităţilor de învăţare:

☻••• pentru copii sub 1 an: între 5 şi 10 minute/sesiune;

☻••• pentru copii între 1 şi 3  ani: între   10  şi 15 minute/sesiune;

☻••• pentru copii între 3 şi 4  ani: între   15  şi 20 minute/sesiune;

☻••• pentru copii între 4 şi 6  ani: între   20  şi 35 minute/sesiune.

Prin activităţi de învăţare pentru copiii cu vârste de la naştere la 6 ani se înţelege un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculumul specific (activităţi liber alese, activităţi pe domenii experienţiale, activităţi de dezvoltare personală).

Pentru fiecare grupă de vârstă, activităţile de învăţare alternează cu pauze de 10-15 minute între ele.


ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR

Pentru formele de învăţământ şcolar şi universitar, în orarul şcolar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depăşească următoarele limite, cu excepţia celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:

☻••• pentru învăţământul primar:

— clasa 0 şi I = 3-4 ore pe zi;

— de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;

☻••• pentru învăţământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;

☻••• pentru învăţământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;

☻••• pentru învăţământul postliceal şi universitar: 6-7 ore pe zi.


Activitatea de scriere nu se desfăşoară la clasa pregătitoare şi clasele I-II la prima oră.


Orele de educaţie fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază.


Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural.


Se evită situarea a două ore consecutive ale aceluiaşi obiect de studiu.


Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână.

Tezele şi lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima şi în ultima zi din săptămâna şcolară şi nici în două zile şcolare consecutive.


INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR DIN ȘCOLI PROFESIONALE ȘI LICEE

Programul de instruire practică a elevilor din şcoli profesionale şi licee începe după ora 7,30 şi nu depăşeşte ora 19,00.

Durata activităţii zilnice de instruire practică este de maximum 5-6 ore pentru cei din învăţământul liceal şi profesional.

Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de muncă cu noxe profesionale sau cu condiţii de muncă periculoase ori care reclamă poziţii vicioase ale corpului.

Se interzice ca elevii sub 16 ani să facă transporturi manuale într-o activitate permanentă, care necesită ridicări de greutăţi mai mari de 5 kg pentru fete şi 10 kg pentru băieţi, pe o distanţă care depăşeşte 50 m, cu o diferenţă de nivel mai mare de 4 m.

Înălţimea maximă la care elevii pot ridica manual greutăţi pe verticală este 0,75 m.

Elevii care îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în atelierele şcolare sau în întreprinderi sunt instruiţi periodic şi ori de câte ori este necesar pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi trebuie să aibă echipament individual de protecţie, conform normativelor în vigoare.

Repartizarea pe meserii şi locuri de muncă, în cadrul instruirii practice, se ţine seama de starea de sănătate şi de posibilităţile de efort ale elevilor la recomandarea medicului, în conformitate cu criteriile medicale de orientare şcolară şi profesională.


CENTRELE DE VACANȚĂ

Regimul de activitate şi de odihnă în centrele de vacanţă trebuie organizat în funcţie de vârsta, sexul, capacitatea fizică şi starea de sănătate a copiilor.

Locurile de joacă din exteriorul centrelor de vacanţă vor fi notificate şi autorizate sanitar de către specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi vor îndeplini următoarele caracteristici:

◊◊• vor fi amplasate la o distanţă de minimum 10 metri de arterele de circulaţie;

◊◊• vor fi împrejmuite şi dotate cu sisteme de siguranţă care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spaţiului de joc în timpul activităţilor;

◊◊• vor fi prevăzute cu fântâni cu jet de apă ascendent şi coşuri pentru colectarea reziduurilor solide;

◊◊• vor fi amenajate pe suprafeţe care previn accidentarea copiilor (nisip, iarbă sau alte materiale speciale care amortizează căderile);

◊◊• vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces şi norme specifice obligatorii privind protecţia şi sănătatea copiilor;

◊◊• vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, care să respecte prevederile legale în vigoare.


Locurile de joacă din interiorul centrelor de vacanţă vor fi notificate şi autorizate sanitar de către specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi vor îndeplini următoarele caracteristici:

▪•• vor fi împrejmuite şi dotate cu sisteme de siguranţă care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spaţiului de joc în timpul activităţilor;

▪•• vor fi prevăzute cu chiuvete şi dozatoare de apă cu pahare de unică folosinţă şi coşuri pentru colectarea reziduurilor solide;

▪•• vor fi amenajate pe suprafeţe care previn accidentarea copiilor (materiale speciale care amortizează căderile);

▪•• vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces şi norme specifice obligatorii privind protecţia şi sănătatea copiilor;

▪•• vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, autorizate;

▪•• accesul părinţilor va fi restricţionat;

▪•• se vor amenaja vestiare şi rafturi pentru încălţămintea de exterior.


Autorităţile publice locale care au în administrare unităţile publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, conducerea unităţilor publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, furnizorul de servicii şi conducerea unităţilor private pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentelor norme.


Sursa: Normele de igienă aprobate prin Ordinul 1456/2020.


VEZI ȘI:

Norme de igienă – unități de învățământ

Norme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri

2 thoughts on “Norme de igienă a procesului instructiv-educativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!