fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Noile modele de documente pentru solicitarea indemnizației pentru zile libere supraveghere copil – actualizare din 30 aprilie 


Ordinul nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost publicat in MOF in 30.04.2020.


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ


Subsemnatul/Subsemnata,………., legitimat/legitimată cu CI/BI seria………. nr……….., eliberată/eliberat de………. la data de………., CNP………., în calitate de reprezentant legal al angajatorului………., având CUI………., cu sediul social în localitatea………., str……….. nr……….., județul………./municipiul………., sectorul………., telefon………., fax………., e-mail………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, atașată cererii anexate prezentei, conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .ANEXĂ
la Declarația pe propria răspundere

CERERE


Angajator . . . . . . . . . .

CUI/CIF . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană . . . . . . . . . /Municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata,………., în calitate de reprezentant legal al angajatorului………., cu sediul social în localitatea………., str……….. nr……….., județul………./municipiul………., sectorul………., în temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit decontarea sumei totale de………. lei, reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de………. angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din aceeași lege.

Atașez prezentei:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

b) copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizației;

c) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Descarcă ordinul în întregime de aici: Ordinul 389/2020 .


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!