fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Instructiuni MEN nr. 1/2018: noul format de procedura si lista minimala de proceduri

LISTA PROCEDURILOR SCIM ȊNTR-O UNITATE DE ȊNVĂŢĂMÂNT

Ȋn data de 12 iunie 2018, au fost publicate ȋn Monitorul Oficial Instrucţiunile MEN nr. 1/2018, care stabilesc un nou model de procedură şi o listă de proceduri, cu un număr redus de proceduri. Instrucţiunile sunt corelate  şi cu prevederile OSGG 600/2018, care a abrogat ordinul vechi, 400/2015. O sinteză a modificărilor aduse de Ordinul 600 găsiţi AICI.

Vă prezentăm lista minimală de proceduri necesare ȋn unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar. Această listă va fi adaptată ȋn fiecare unitate de ȋnvăţământ, ȋn funcţie de specificul şi particularităţile sale.

Nr. standardDenumirea StandarduluiCodificare procedurăDenumirea procedurii
1Etică și integritatePS-01.01Elaborarea Codului de etică
2Atribuții, funcții, sarciniPS-02.01Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post
PS-02.02Delegarea de atribuţii
3Competență, performanțăPS-03.01Evaluarea performanţelor angajaţilor
4Structura organizatoricăPS-04.01Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice
5ObiectivePS-05.01Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ
6PlanificareaPS-06.01Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
7Monitorizarea performanțelorPS-07.01Monitorizarea şi raportarea performanţelor
8Managementul risculuiPS-08.01Determinarea expunerii la risc
9ProceduriCOMISIA SCIM  
PO-91.01Desemnarea Comisiei de control intern managerial
PO-91.02Elaborarea şi codificarea procedurilor de sistem şi operaţionale
SECRETARIAT  
PO-92.01Elaborarea şi aplicarea deciziilor
ADMINISTRATIV  
PO-94.01Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ
BIBLIOTECĂ  
PO-95.01Utilizarea fondului de carte    
CONSILIUL PROFESORAL  
PO-96.01Organizarea şi funcţionarea Consiliului Profesoral
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PO-97.01Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)
CONTABILITATE  
PO-14.01Întocmirea Bugetului
PO-14.02Întocmirea ALOP
PO-14.03Control financiar preventiv propriu
PO-14.04Achiziţii publice
10SupraveghereaPS-10.01Supravegherea desfăşurării activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ
11Continuitatea activităţiiPS-11.01Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ
12Informarea şi comunicareaPS-12.01Realizarea circuitului informaţiilor
13Gestionarea documentelorPS-13.01Realizarea circuitului documentelor
PS-13.02Arhivarea documentelor
PS-13.03Realizarea activităţilor de inventariere
14Raportarea contabilăPS-14.01Raportarea contabilă şi financiară
15Verificarea şi evaluarea controlului internPS-15.01Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial

Lista procedurilor se ȋncheie cu standardul 15, deşi Ordinul 600/2018 prevede 16 standarde ale controlului intern. Ȋnsă, ţinând cont de faptul că standardul nr. 16 are ȋn vedere auditul intern, iar unităţile de ȋnvăţământ sunt ordonatori terţiari de credite şi nu au un compartiment propriu de audit, acest ultimul standard nu se aplică ȋn cadrul lor.

Vă stăm la dispoziţie cu servicii de formare profesională şi servicii de consultanţă ȋn vederea implementării standardelor de control intern managerial intern pe specificul unităţii dumneavoastră. Lucrăm cu instituţii din toate judeţele ţării.

Solicitaţi o ofertă personalizată la contact@scim-vivid.ro

One thought on “Instructiuni MEN nr. 1/2018: noul format de procedura si lista minimala de proceduri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!