fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Clauze obligatorii conţinute de Regulamentul Intern

Începem prin a face distincţia între Regulamentul Intern (care trebuie să conţină clauze referitoare la raporturile de muncă dintre angajator şi angajat, conform Codului Muncii şi  a legislaţiei specifice fiecărui tip de entitate publică) şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (care trebuie să conţină date referitoare la structura organizatorică, accesul în instituţie etc.).

De multe ori, cele două documente se confundă, se întrepătrund sau sunt cumulate într-un singur document.

Aşadar, haideţi să vedem ce trebuie să conţină cele două documente. Astăzi vorbim despre Regulamentul Intern (fostul ROI – Regulament de ordine interioară).


Clauze obligatorii conţinute de Regulamentul Intern:

Regulamentul Intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii (cf. art. 242 din Codul Muncii):

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

De asemenea, să nu uităm de informaţii precum: programul de lucru (inclusiv pauza de masă), zile libere obligatorii, numărul de zile de concediu pentru diferite categorii de personal, protecţ ia datelor personale conform GDPR, reguli privind COVID-19 ş.a.Aveţi în noi un partener de încredere pentru elaborarea regulamentelor din instituţia dumneavoastră.

Solicitaţi o ofertă personalizată : contact@scim-vivid.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!